Khắc phục lỗi không tìm thấy tên máy tính trong mạng chia sẻ trong Windows 10

Xem
Lấy ví dụ khi bật chia sẻ truy cập Network chỉ hiện lên tên máy tính khác trong cùng mạng


Khắc phục lỗi không tìm thấy tên máy tính trong mạng chia sẻ trong Windows 10 - Ảnh 1

Trong khi tên máy tính lại không hiển thị

Khắc phục lỗi không tìm thấy tên máy tính trong mạng chia sẻ trong Windows 10 - Ảnh 2

Cách khắc phục lỗi này khá đơn giản, đầu tiên bạn truy cập Settings trong tab Status bạn click chọn Change connection properties

Khắc phục lỗi không tìm thấy tên máy tính trong mạng chia sẻ trong Windows 10 - Ảnh 3

Bạn có thể thấy mạng kết này đang ở chế Public công cộng và bên dưới cũng có dòng chữ giải thích: PC của bạn bị ẩn khỏi các thiết bị khác trên mạng và không thể được sử dụng để chia sẻ tệp và máy in.

Khắc phục lỗi không tìm thấy tên máy tính trong mạng chia sẻ trong Windows 10 - Ảnh 4

Cách khắc phục bạn chỉ cần chuyển qua mạng Private riêng tư hoặc sau khi tích chọn mạng riêng tư bạn tích chọn trở lại mạng công công cộng cũng được

Khắc phục lỗi không tìm thấy tên máy tính trong mạng chia sẻ trong Windows 10 - Ảnh 5

Nếu bạn tích chọn trở lại mạng công cộng thay vì riêng tư bạn phải bật lại chia sẻ mạng

Khắc phục lỗi không tìm thấy tên máy tính trong mạng chia sẻ trong Windows 10 - Ảnh 6

Khi bật xong tên máy tính của bạn sẽ hiển thị trong mạng chia sẻ

Khắc phục lỗi không tìm thấy tên máy tính trong mạng chia sẻ trong Windows 10 - Ảnh 7

Như vậy với vài thao tác đơn giản bạn đã khắc phục lỗi không tìm thấy tên máy tính trong mạng chia sẻ trong Windows 10.