Adguard – Phần mềm chặn quảng cáo nhanh chóng

Adguard – Phần mềm chặn quảng cáo nhanh chóng

Internet chứa rất nhiều thông tin hữu ích. Tuy nhiên, phần lớn website hiện nay đề chứa những “ki-ốt” quảng cáo. Ngay khi mở một trang web nào đó, màn hình của bạn sẽ hiện ra rất nhiều quảng cáo và pop-up phiền nhiễu. Điều này sẽ làm chậm toàn bộ quá